دسته: تیم های ملی آمریکای شمالی

رنکینگ جدید فیفا؛ ایران صدر آسیا را از چشم بادامی ها پس گرفت

رنکینگ جدید فیفا؛ ایران صدر آسیا را از چشم بادامی ها پس گرفت

رنکینگ جدید فیفا؛ ایران صدر آسیا را از چشم بادامی ها پس گرفت
رنکینگ جدید فیفا؛ ایران صدر آسیا را از چشم بادامی ها پس گرفت

تیم ملی ایران در آستانه بازی های آسیایی بار دیگر صدر رنکینگ تیم های آسیایی را از ژاپنی ها پس گرفت. Continue reading “رنکینگ جدید فیفا؛ ایران صدر آسیا را از چشم بادامی ها پس گرفت”